Ξόρκια

προστασίας & Λυσίματος

Ξόρκια προστασίας, Λύσιμο μαγείας

Ξόρκι προστασίας ο Κύκλος του Αμνού

Σύμφωνα με της παλιές τελετουργίες των μαγισσών, ο "Κύκλος του Αμνού" ήταν ένα προστατευτικό ξόρκι γραμμένο απο της "Αγαλίρες*". Αυτό προστάτευε της κακές επιθέσεις από όντα και άλλες επιθέσεις μαγισσών. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούσαν την "Σκόνη του Αμνού". αυτή ήταν μία σκόνη λευκή που που προστάτευε τις μάγισσες απο κάθε κακό...

Υλικά:

Σκόνη του Αμνού
πέντε λευκά κεριά
Φίλτρο προστασίας
Φωτογραφία σου

Τελετή:
Σε γέμιση του φεγγαριού και ημέρα Κυριακή η Πέμπτη και αφού έχεις ξαστρίσει τα υλικά σου κάνε την τελετή αυτήν στο πάτωμα σου. πάρε τα κεριά σου και χάραξε επάνω τα ονόματα της οικογένειας. Ράντισε τα με το φίλτρο προστασίας (Ικετέρ). πάρε τώρα την σκόνη του αμνού και κάνε έναν κύκλο στο πάτωμα. θα κοιτάς την ανατολή και θα κάνεις τον κύκλο απο τα ανατολικά στα δυτικά λέγοντας:

"Κυκλώνω την οικογένεια μου με
την ευλογημένη σκόνη του αμνού
που φέρει το άγιο όνομα Ιησούς
Χριστός ιός του θεού"

Πάρε τώρα τα κεριά και κάνε έναν κύκλο γύρο απο τον κύκλο της σκόνης. βάλε στο κέντρο την φωτογραφία σου η την φωτογραφία της οικογένειας σου και άναψε τα κεριά απο τα δεξιά προς τα αριστερά λέγοντας:

"Σήκω Αρχάγγελε της φωτιάς Μιχαήλ και κάνε  κύμα προστασίας στην οικογένεια μου, να μην εμποδιστεί να μην μαγευτεί από μάγισσες και αερικά".

Άσε τα κεριά να κάψουν μέχρι τέλους. (οι μάγισσες διάβαζαν και τον ψαλμό Ζ7 για περισσότερη προστασία). Μόλις λιώσουν τα κεριά, μάζεψε τα λιώματα και κάνε έναν κύκλο με το λευκό κερί και την σκόνη σαν δαχτυλίδι. Βάλε αυτό το μικρό δαχτυλίδι στα εικονίσματα μαζί με την φωτογραφία. τα υπόλοιπα υπολείμματα τα θάβετε σε μία γλάστρα.

*Αγαλίρες= Τούτες οι μάγισσες ανείκουν στην Φατρεία της μάγισσας Μανωδέσσας. θα σας περιγράψω άλλη φορά για αυτές.

ΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το Λύσιμο του Αγίου Αντωνίου ήταν ένα σπάνιο Λύσιμο και αφιερωμένο στα μάγια της Φωτιάς. Αν βρείτε λοιπόν στάχτες και κεριά λιωμένα. Κάντε αυτό το Λύσιμο. 

Υλικά: 

Ένα καφέ κερί ή κίτρινο κερί 
Επτά λευκά κεριά 
Εικόνα του αγίου 
Φίλτρο Ικετέρ 
Πούδρα Αμνού 
Λευκός μόσχος 
Λευκό πουγκί 
Άλευρα Αγγέλων 
Δύο ξύλα κανέλλας 
Κόκκινη κλωστή 

Διαδικασία: 
Σε μία ημέρα Ήλιου και ώρα Αφροδίτης άρχισε την τελετή καίγοντας στο δωμάτιο λίγο πούδρα του αμνού. Ανοίγουμε τον κύκλο με τα άλευρα των αγγέλων λέγοντας: 

«Καλώ τους αρχαγγέλους της 
αποκάλυψις, να με προστατέψουν» 


Τώρα πάρε τα επτά λευκά κεριά και βάλτα σε έναν κύκλο αφού πρώρα τα έχεις επαλείψει με το φίλτρο του Αγίου Γεωργίου. Στην μέση βάλε την εικόνα του Αγίου Αντωνίου και επάνω το καφέ κερί, επαλειμμένο με το Έλαιο λευκού μόσχου. Πάρε τώρα τα δύο ξύλα κανέλλας και ράντισε τα με τον λευκό μόσχο. Πάρε την κόκκινη κλωστή και δέσε έναν σταυρό. Καθώς δένεις της κανέλλες λες: 

«Τέλος το μαρτύριο του σταυρού. 
Αρωματίζω της κανέλλες για να φύγουν 
Τα μαγικά και τα ξόρκια της κακιάς 
Το φως των κεριών θα φωτίσει το σκοτάδι 
Και θα φτάσει ως τα πέρατα της Αβύσσου 
Θα σπάσει δια διαγράψει κάθε κακό» 


Άφησε τον σταυρό από κανέλλα κοντά στο καφέ κερί και ράντισε την με την πούδρα και μετά με το Φίλτρο Ικετέρ. Άσε τα κεριά να κάψουν τελείως. Βάλε την κανέλλα, και λίγο από τα κεριά μέσα στο πουγκί και λίγο ξύσμα από την εικόνα του αγίου Αντωνίου. Ενώ τα άλλα υπολείμματα θα τα πετάξεις σε ένα ποτάμι η λίμνη. Αν δεν έχετε τότε θα τα πετάξετε στην θάλασσα. Το πουγκί θα το έχετε επάνω σας στην τσάντα σας για 40 ημέρες. Μετά από 40 ημέρες θα δείτε πως αλλάξει η τύχη σας.

 

ΞΟΡΚΙ ΔΡΑΚΟΝΤΙΑΣ ΑΣΠΙΔΑΣ

Το λαμπρό αστέρι της Μανωδέσσας η Πάμβα έδωσε στην γέμιση εκείνη ένα όμορφο ξόρκι προστασίας για να προστατευτεί από της μάγισσες των ασφοδελιών όταν κατάλαβε πως την κυνηγούσαν. Οι Δρακόντεια μαγεία έδωσε τέτοια προστασία που κανείς δεν την αγκίζει!!! 

Υλικά: 

Φίλτρο Δώδεκα 
Άγαλμα Δράκου 
Πέντε λευκά κεριά 
Πούδρα του Αμνού 
Αλάτι προστασίας* 

Διαδικασία: 
Σε γέμιση του φεγγαριού ημέρα Ήλιου και ώρα Δία παίρνουμε ένα τάσι στο οποίο έξω από αυτό κάνουμε έναν κύκλο με αλάτι προστασίας. στην μέση του τασιού βάζουμε τον Δράκο. Γύρω του ανάβουμε πέντε λευκά κεριά τα οποία έχουμε ραντιστεί με το φίλτρο Δώδεκα. Ραντίζουμε και τον δράκο με το φίλτρο και τέλος ανάβουμε τα κεριά και διαβάζουμε τον ψαλμό 90. Τα υπολείμματα θα τα βάλουμε σε ένα μπαούλο. 

Ψαλμός 90 
Ο κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσεται. Ερεί τω Κυρίω• Αντιλήπτωρ μου ει και καταφυγή μου, ο Θεός μου, και ελπιώ επ΄ αυτόν. Ότι αυτός ρύσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν τοις μεταφρένοις αυτού επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς• όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια αυτού. Ού φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετομένου ημέρας, από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσείται εκ του κλίτους σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προς σε δε ούκ εγγιεί. Πλήν τοις οφθαλμοίς σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψει. Ότι συ Κύριε η ελπίς μου• τον Ύψιστον έθου καταφυγήν σου. Ού προσελεύσεται προς σε κακά, και μάστιξ ούκ εγγιεί εν τω σκηνώματί σου. Ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταις οδοίς σου. Επί χειρών αρούσι σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ΄ εμέ ήλπισε και ρύσομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομα μου. Κεκράξεται προς με, και επακούσομαι αυτού• μετ΄ αυτού είμι εν θλίψει, εξελούμαι αυτόν, και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτώ το σωτήριόν μου. 

Στο κέντρο θα βάλεις τον δράκο και γύρω γυρω τα υπολείμματα, μαζί με την πούδρα του Αμνού. 

Καλή Επιτυχία !

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΑΛΙΣΕΤΕ ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ

Αυτήν την εργασία κατασκευάστηκε  πριν από περίπου 50 χρόνια από μία μάγισσα εν ονόματι ΖΩΗ.  Είχε στα χέρια της την σκόνη του Αγίου Εμμανουήλ αφού η ίδια την δημιούργησε. Κάποιο λένε πως είναι και αίμα της Λενιώς. Αυτή η τελετή καταστρέφει την μαγεία που έχουν κάνει για εσάς. Είναι ένα ΛΎΣΙΜΟ ΜΑΓΕΙΑΣ.

 

Υλικά:

 

Τέσσερα μελισσοκέρια

Σκόνη  Αγίου Εμμανουήλ

Φίλτρο Δώδεκα

Χώμα από τάφο

 

Διαδικασία:

Σε γέμιση η χάση του φεγγαριού πάρτε τα μελισσοκέρια και γράψτε στα δύο το όνομα σας και το όνομα της μαμάς σας. Στα άλλα δύο γράψτε την λέξη ΣΚΌΡΠΑ ΤΟ ΚΑΚΌ.  Ραντίστε τα κεριά με το φίλτρο Δώδεκα και στήστε τα όπως γράφει το σχεδιάγραμμα από κάτω. Κάντε ένα χιαστή με την πούδρα από το ένα κερί στο άλλο (Σκεφτείτε με την πούδρα να κάνετε ένα Χ όπως είναι τα κεριά). Στο κέντρο  των κεριών σκορπίστε λίγο χώμα από τάφου (οι μάγισσες των Ιωαννίνων έβαζαν χώμα από τον τάφο του Αλή Πασά). Άναβαν τα κεριά δεξιόστροφα και έλεγαν:

 

« Εμμανουήλ χρυσέ και στεφανωμένε που σε ονόμασαν Ιησού χριστέ. Στεφάνι φωτεινό ρίξτε επάνω μου να με λούσει και να με καθαρίσει.

Σταύρωσε το κακό και σκόρπα το όσο μακριά γίνετε».

 

Χ3 «Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά»

 

Αφήστε τα κεριά να κάψου τελείως. Όταν ποια καούν,  πάτε και  τα θάβετε σε μία Εκκλησία του Χριστού η σε ένα Νεκροταφείο.